»велина ѕантелеева
»велина ѕантелеева
  • преподавател по превоз на опасни товари по шосе / курс јƒ– /
  • ръководител и организатор на курсовете в ÷ентър професионално обучение към јвтошкола ѕантелеевФ