Категория

С тази категория се дава правоспособност за управление на мотоциклет с работен обем над 50 куб. см. и максимална скорост над 45 км/ч

 • Необходима възраст: 17 години и 9 месеца.
 • Документи:
  1. оригинал и копие ( два броя) на диплома за образование – основно, средно или висше;
  2. копие на лична карта, шофьорска книжка и контролен талон;
  3. снимка-1 брой.
 • Обучение:
  1. 4 часа теория и 20 часа практика-вътрешен практически изпит ( за притежателите на категория “В”).
  2. 40 часа теория, вътрешен теоретичен изпит и 20 часа практика, вътрешен практически изпит ( за тези, които няма т категория “В”).
 • Изпит:
  1. практика – полигон ( за тези притежаващи категория “В”) и градско управление
  2. теоретичен, писмен, листовки и практика ( за тези без категория “В”)