Категория

Категория “В” – Лек автомобил

С тази категория се дава правоспособност за управление на моторно превозно средство с допустима максимална маса 3 500 кг. И броят на местата за сядане, без това а водача, са не повече от 8.

  • Необходима възраст: 17 години и 9 месеца.
  • Документи:
    1. оригинал и копие ( два броя) на диплома за образование – основно, средно или висше;
    2. копие на лична карта
    3. снимка-1 брой.
  • Обучение: 40 часа теория и 31 часа практика. Вътрешен изпит по теория и практика.
  • Изпит: теория ( листовки) и практика ( управление на автомобил);