Категория “С”

Категория “С” – Товарен автомобил

С тази категория се дава правоспособност за управление на моторно превозно средство, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг., към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса до 750 кг.

 • Необходима възраст: 18 години;
 • Документи:
  • оригинал и копие ( два броя) на диплома за образование – основно, средно или висше;
  • копие на лична карта, шофьорска книжка и контролен талон;
  • удостоверение за психологическа годност ( издава се от ДАИ-псих. лаборатория);
  • снимка – 1 бр.
 • Обучение: 14 часа теория и 20 часа практика. Вътрешен изпит по теория и практика.
 • Изпит: теория (листовки) и практика ( управление на товарен автомобил);
 •