Категория “D” – Автобус

 Категория “Д” – Автобус

С тази категория се дава правоспособност за управление на автобус, с изключение на тролейбуси предназначени за превоз на пътници с над 8 места за сядане без мястото на водача.

  • Необходима възраст: 21 години;
  • Изискване: кандидатът да притежава правоспособност за управление на МПС от кат. С и стаж не по-малко от 2 година от придобиването на кат. С;
  • Документи:оригинал и копие (два броя) на диплома за обазование – основно, средно или висше;
  • копие на лична карта, шофьорска книжка и контролен талон;
  • справка от КАТ за установяване броя на контролните точки;
  • удостоверение за психологическа годност ( издава се от ДАИ-псих. лаборатория);
  • снимка – 1бр.
  • Обучение: 6 часа теория и 16 часа практика. Вътрешен изпит по теория и практика.
  • Изпит: теория (листовки) и практика ( управление на автобус в населено място).