5.1. Специалност “Административно обслужване”, код 3460201, втора степен на професионална квалификация,

5.1. Специалност “Административно обслужване”, код 3460201, втора степен на професионална квалификация,