6.1. Специалност “Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника”, код 5220209, втора степен на професионална квалификация,