6.2. Специалност “Електрически инсталации”, код 5220210, втора степен на професионална квалификация,