6.3. Специалност “Електродомакинска техника”, код 5220211, втора степен на професионална квалификация,