7.4. Специалност “Газова техника”, код 5220406, втора степен на професионална квалификация.