8.1. Специалност “Автотранспортна техника”, код 5250201, втора степен на професионална квалификация.8.2. Специалност “Пътнострои