9.1. Специалност “Производство на хляб и хлебни изделия”, код 5410301, втора степен на професионална квалификация,

9.1. Специалност “Производство на хляб и хлебни изделия”, код 5410301, втора степен на професионална квалификация,