10.1. Специалност “Шивачество”, код 5421101, първа степен на професионална квалификация

10.1. Специалност “Шивачество”, код 5421101, първа степен на професионална квалификация