12.1. Специалност “Строителство и архитектура”, код 5820101, трета степен на професионална квалификация,

12.1. Специалност “Строителство и архитектура”, код 5820101, трета степен на професионална квалификация,