12.2. Специалност “Водно строителство”, код 5820103, трета степен на професионална квалификация,

12.2. Специалност “Водно строителство”, код 5820103, трета степен на професионална квалификация,