12.3. Специалност “Транспортно строителство”, код 5820104, трета степен на професионална квалификация,

12.3. Специалност “Транспортно строителство”, код 5820104, трета степен на професионална квалификация,