13.2. Специалност “Армировка и бетон", код 5820303, втора степен на професионална квалификация,

13.2. Специалност “Армировка и бетон", код 5820303, втора степен на професионална квалификация,