13.3. Специалност "Зидария", код 5820304, втора степен на професионална квалификация,

13.3. Специалност "Зидария", код 5820304, втора степен на професионална квалификация,