13.5. Специалност "Вътрешни облицовки и настилки", код 5820306, втора степен на професионална квалификация,

13.5. Специалност "Вътрешни облицовки и настилки", код 5820306, втора степен на професионална квалификация,