13.6. Специалност "Външни облицовки и настилки", код 5820307, втора степен на професионална квалификация,

13.6. Специалност "Външни облицовки и настилки", код 5820307, втора степен на професионална квалификация,