13.9. Специалност "Строително тенекеджийство", код 5820311, втора степен на професионална квалификация,

13.9. Специалност "Строително тенекеджийство", код 5820311, втора степен на професионална квалификация,