13.10. Специалност "Покриви", код 5820312, втора степен на професионална квалификация,

13.10. Специалност "Покриви", код 5820312, втора степен на професионална квалификация,