14.1. Специалност “Стоманобетонни конструкции”, код 5820401, втора степен на професионална квалификация,

14.1. Специалност “Стоманобетонни конструкции”, код 5820401, втора степен на професионална квалификация,