14.3. Специалност “Сухо строителство”, код 5820403, втора степен на професионална квалификация,

14.3. Специалност “Сухо строителство”, код 5820403, втора степен на професионална квалификация,