14.4. Специалност “Дограма и стъклопоставяне”, код 5820404, втора степен на професионална квалификация,

14.4. Специалност “Дограма и стъклопоставяне”, код 5820404, втора степен на професионална квалификация,