15.1. Специалност “Полевъдство”, код 6210101, трета степен на професионална квалификация,

15.1. Специалност “Полевъдство”, код 6210101, трета степен на професионална квалификация,