15.2. Специалност “Зеленчукопроизводство”, код 6210102, трета степен на професионална квалификация,

15.2. Специалност “Зеленчукопроизводство”, код 6210102, трета степен на професионална квалификация,