16.1. Специалност "Организация на обслужването в хотелиерството”, код 8110201, трета степен на професионална квалификация,

16.1. Специалност "Организация на обслужването в хотелиерството”, код 8110201, трета степен на професионална квалификация,