17.1. Специалност “Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701, втора степен на професионална квалификация,

17.1. Специалност “Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701, втора степен на професионална квалификация,