18.1. Специалност “Обслужване на заведения в обществено хранене”, код 8110801, втора степен на професионална квалификация,

18.1. Специалност “Обслужване на заведения в обществено хранене”, код 8110801, втора степен на професионална квалификация,