19.1. Специалност “Фризьорство”, код 8150101, втора степен на професионална квалификация,

19.1. Специалност “Фризьорство”, код 8150101, втора степен на професионална квалификация,