20.1. Специалност “Банкова охрана и инкасова дейност”, код 8610101, трета степен на професионална квалификация,

20.1. Специалност “Банкова охрана и инкасова дейност”, код 8610101, трета степен на професионална квалификация,