20.2. Специалност “Лична охрана”, код 8610102, трета степен на професионална квалификация,

20.2. Специалност “Лична охрана”, код 8610102, трета степен на професионална квалификация,