20.3. Специалност “Физическа охрана на обекти”, код 8610103 трета степен на професионална квалификация.

20.3. Специалност “Физическа охрана на обекти”, код 8610103 трета степен на професионална квалификация.