Категория Твк – Тракторист

инвентар

Лицата, придобили правоспособност за кат. „Твк“ имат право да работят самостоятелно с колесни и верижни трактори и агрегатираните към тях работни машини.

 

Необходими документи за записване:

 

  1. копие от диплома за завършено образование (основно, средно, висше);
  2. копие от лична карта;
  3. копие от шофьорска книжка
  4. медицинско свидетелство за водач на МПС;
  5. снимки паспортен формат - електронен носител (диск);
  6. заявление по образец.