Ивелина Пантелеева

Ивелина Пантелеева
Ивелина Пантелеева
  • преподавател по превоз на опасни товари по шосе / курс АДР /
  • ръководител и организатор на курсовете в Център професионално обучение към Автошкола Пантелеев”