Пламен Пантелеев

Пламен Пантелеев

Пламен Пантелеев – Управител и Ръководител учебен център

  • инструктор по кормуване
  • преподавател по теория и практика
  • стаж 22 год.