Основен

Основен

„Автошкола Пантелеев” ЕООД гр.Добрич - организира  и провежда курсове за придобиване на свидетелство за Водач, превозващ опасни товари (АДР).
Обучението  и изпита се провеждат, съгласно действащата методика на  Наредба № 40 от 14.01.2004г. за условията и реда за  организиране и провеждане на изпити за придобиване свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари и удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари.

Обучението и изпита се провеждат в специализиран кабинет в гр.Добрич, ул. Батак № 4 по следните модули:Основен курс АДР – 18 учебни часа

 •     Специализирани курсове
  1. Превоз на опасни товари в цистерни – 12 учебни часа
  2. Превоз на взривни вещества и изделия – 8 учебни часа
 •     Курс удължаване на придобитата правоспособност – 8 учебни часа

ИЗПИТ

До изпит пред ИА „АА” гр. Добрич се допускат кандидати преминали задължителен курс на обучение с продължителност минимум 5 дни.
Изпитът се състои в решаване на изпитна листовка за всеки модул поотделно.

Кандидатите за удължаване срока на придобитото свидетелство посещават курс с продължителност 8 учебни часа и решават една учебна листовка.

След преминатия курс и успешно положения изпит водачите получават удостоверения, които имат срок на валидност 5 год. Валидността се удължава отново след нов опреснителен курс и изпит.

Изпитите се организират и провеждат от ИА"Автомобилна администрация" чрез регионалните Дирекции в страната.

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА

1. Курс за водачи на ADR - Добрич

 •     условия за записване - лична карта - продължителност 5 дни - на шестия ден изпит.
 •     изпити:
        А. За първоначално явяване – тест:
          1. основен курс – задължителен – 30 въпроса (6 грешки, за 60 мин.) – дава право да превозва всякакъв ОПАКОВАН товар (без клас 1, без клас 7)

           2. превоз в цистерни – 15 въпроса за 3 грешки за 30 мин.
           3. за клас 1 (взривни) – 15 въпроса за 3 грешки за 30 мин.

       Б. За опреснителен – копие на стария ADR, който не трябва да е изтекъл в деня на изпита.
           1. Опреснява САМО ТОВА, което е имал.

           2. Ако кандидатът желае още нещо – допълнителният модул се заплаща отделно и се държи отделен изпит
          3. Един изпит ( с различен брой въпроси, зависи какво точно е имал преди, за различно време (според броя на въпросите ) винаги има право на 20% грешни отговори. Резултатите се съобщават веднага

2. Курс консултанти АDR - Добрич

 •     условия за записване – няма
 •     продължителност – 9-10 дни + 2 дни изпити по 8 часа дневно
 •     изпити:
             1. задължително (ако не го вземат успешно не могат да продължат) – “Тест”  отворени въпроси - 20 въпроса, които трябва да се отговаря за 80 мин. – изпитът е  успешен, ако дали поне 70% верни отговори
  следващите изпити са по избор:
              2. казуси – за клас 1 (взривни) – на принципа на есе
              3. казуси - за клас 2 (газове)
              4. за класове 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 (влизат почти всички видове горива и химикали)
              5. за клас 7 (радиоактивни)
              6. за UN 1202, 1203, 1223

Цена на курса, формирана за едно лице, е както следва: 
За първоначално придобиване на документ:

Вид на курса

Норматив

Основен курс

18 учебни часа

Превоз на опасни товари в цистерни

12 учебни часа

Превоз на взривни вещества и изделия

8 учебни часа

За подновяване на документ за водачи на МПС, превозващи опасни товари. 
Такса за допускане до изпит за всеки един от курсовете. 
Такса за издаване на удостоверение.  

За контакти: 
тел. 0888/725-401, 0895/788 588 office@panteleev-auto.com

Полезна връзка: МЕТОДИКА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ

Съгласно НАРЕДБА № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, курсовете за "консултанти по безопасността" при превоз на опасни товари са задължителни за всички химически предприятия и транспортни фирми, занимаващи се с превози на опасни товари