Карта за квалификация

Карта за квалификация

Карта за квалификация на водач на МПС

 

Това е нов вид обучение, което се въвежда на територията на всички страни, членки на ЕС, чрез Директивата за първоначално и периодично обучение на професионалните водачи – 2003/59/ЕО. В националното транспортно законодателство тази Директива е транспонирана чрез Наредба 41 на МТ.

Първия лиценз за организиране на курсове за обучение на водачи за придобиване на „Карта за квалификация на водача”, беше връчен на 11.02.2009г. на Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт (БАСАТ).

Карта за квалификация на водача трябва да притежават всички водачи на МПС, за чието управление се изисква свидетелство от категории и подкатегории С1, С1+Е, С, С+Е, Д1, Д1+Е, Д и Д+Е за извършване на обществени превози или превози за собствена сметка.

Kурсовете за начална подготовка на водачите за превоз на пътници и товари са задължителни за всички водачи, придобили правоспособност след 10.09.2008 г. за кат Д, Д+Е. Останалите водачи, ще трябва да се явяват на периодично обучение, за да получат своята карта за квалификация.

Организираме следните курсове за фирмено и индивидуално обучение:

 

Ø      Курс за начална квалификация

На обучение за придобиване на първоначална квалификация подлежат професионалните водачи със свидетелства за управление от:

-       категории D1, D1+E, D, D+E, придобити след 10 септември 2008 г.;

-       категории C1, C1+E, C, C+E, придобити след 10 септември 2009 г..

 

Ø      Пълен курс

 280 часа теория, от които 20 часа практика. Изисквания към водачите:

-       За категория „С” и „С+Е” – навършени 18 години;

-       За категория „Д” и „Д+Е” – навършени 21 години.

 

Ø      Ускорен курс

140 часа теория, от които 10 часа практика. Изисквания към водачите:

-       За категория „С” и „С+Е” – навършени 21 години;

-       За категория „Д” и „Д+Е” – навършени 23 години.

 

Ø      Курс за периодично обучение:

35 часа теория, от които 5 часа практика. За водачи придобили правоспособност за управление на МПС от:

-        подкатегории „D1”, „D1+E” и категории „D” или „D+E” - преди 10.09.2008г.

-        подкатегории „С1”, „С1+Е” и категории „С” или „С+Е” – преди 10.09.2009 г.

Периодичното обучение се извършва:

·        преди изтичането на срока на валидност;

·        ако е изтекъл срокът на валидност;

·        ако водачът не е упражнявал професията си продължително време.

Картата за квалификация на водача е с валидност 5 години.

Всеки кандидат, успешно положил изпита, получава Свидетелство за професионална компетентност. На негова база кандидатът подава заявление, по образец до Министъра на транспорта за издаване на Карта за квалификация на водач на МПС.

Наредба 41/04.08.2008г. е обнародвана в “Държавен вестник” на 19 август 2008г. (бр.73), и е в сила от 10.07.2008г.