Категория "A"

Категория

С тази категория се дава правоспособност за управление на мотоциклет, с работен обем над 50 куб. см. и максимална скорост над 45 км/ч

  • Необходима възраст: 17 години и 9 месеца.
  • Документи:
    1. оригинал и копие (два броя) на диплома за образование – основно, средно или висше;
    2. копие на лична карта, шофьорска книжка и контролен талон;
    3. снимка-1 брой.
  • Обучение:
    1. 4 часа теория и 20 часа практика-вътрешен практически изпит (за притежателите на категория “В”).
    2. 40 часа теория, вътрешен теоретичен изпит и 20 часа практика, вътрешен практически изпит (за тези, които нямат категория “В”).
  • Изпит:
    1. практика – полигон (за тези притежаващи категория “В”) и градско управление;
    2. теоретичен, писмен, листовки и практика (за тези, без категория “В”).