Категория "B"

Категория

Категория “В” – Лек автомобил

С тази категория, се дава правоспособност за управление на моторно превозно средство, с допустима максимална маса 3 500 кг. И броят на местата за сядане, без това на водача, са не повече от 8.

  • Необходима възраст: 17 години и 9 месеца.
  • Документи:
    1. диплома за образование – основно, удостоверение за завършен 10-ти клас, средно или висше;
    2. копие на лична карта;
    3. снимка - 2 броя.
  • Обучение: 40 часа теория и 31 часа практика. Вътрешен изпит по теория и практика.
  • Изпит: теория (листовки) и практика (управление на автомобил).