Категория "B+E"

Категория

Категория "B+E"

С тази категория, се дава правоспособност за управление на пътно превозно средство, с теглещо моторно превозно средство от кат. В и ремарке, с допустима максимална маса над 750 кг.

  • Необходима възраст: 18 години; кандидатите да притежават категория В;
  • Документи:
    1. оригинал и копие (два броя) на диплома за образование – основно, средно или висше;
    2. копие на лична карта, шофьорска книжка и контролен талон;
    3. снимка – 1 бр.
  • Обучение: 12 часа практика. Вътрешен изпит по практика.
  • Изпит: практика (управление на лек автомобил с ремарке: полигон – изпълнение на определени задължителни елементи и управление в населено място).