Категория “С”

Категория “С”

Категория “С” – Товарен автомобил

С тази категория, се дава правоспособност за управление на моторно превозно средство, чиято допустима максимална маса, надвишава 3500 кг., към тях може да се прикачва ремарке, с допустима максимална маса до 750 кг.

 •     Необходима възраст: 18 години;
 •     Документи:
  • оригинал и копие (два броя) на диплома за образование – основно, средно или висше;
  • копие на лична карта, шофьорска книжка и контролен талон;
  • удостоверение за психологическа годност (издава се от ДАИ-псих. лаборатория);
  • снимка – 1 бр.
 •     Обучение: 14 часа теория и 20 часа практика. Вътрешен изпит по теория и практика.
 •     Изпит: теория (листовки) и практика (управление на товарен автомобил).