Категория “С+Е”

Категория “С+Е”

Категория “С+Е” – Товарен автомобил с ремарке.

С тази категория, се дава правоспособност за управление на състав от превозни средства, с теглещо МПС от категория С и ремарке, с допустима максимална маса над 750 кг.

 • Необходима възраст: 21 години;
 • Изискване: кандидатът да притежава правоспособност за управление на МПС от кат. С и стаж, не по-малко от 1 година, от придобиването на кат. С;
 • Документи:
  1. оригинал и копие (два броя) на диплома за обазование – основно, средно или висше;
  2. копие на лична карта, шофьорска книжка и контролен талон;
  3. справка от КАТ за установяване броя на контролните точки;
  4. снимка – 1бр.
 • Обучение: 4 часа теория и 16 часа практика. Вътрешен изпит по теория и практика.
 • Изпит: теория (листовки) и практика (управление на товарен автомобил с ремарке: полигон – изпълнение на определени задължителни елементи и управление в населено място).