1. Професия “Продавач-консултант”, код 341020,

1. Професия “Продавач-консултант”, код 341020,

1.1. Специалност “Продавач-консултант”, код 3410201, втора степен на професионална квалификация,

Основни задължения:

- посреща и обслужва клиенти в търговския обект;

- консултира клиентите за качествата на предлаганите стоки;

- информира клиентите за характеристиките, в това число състав, опаковка, инструкции за ползване, комплектовка и поддържане, цената и количеството, влиянието върху други стоки при евентуална съвместна употреба;

- при поискване от клинента, когато видът на стоката позволява това, показва начина на нейното действие или употреба;

- поддържа търговския вид и хигиената на работното си място;

- аранжира стоките на щанда и витрините;

- следи за търговския вид и годността на предлаганите стоки;

- следи за наличието на етикети и означение за продажната цена на предлаганите стоки;

- приема парични суми, връща рестото и издава касови бележки и фактури;

- информира прекия си ръководител за нередности.