4.1. Специалност “Търговия”, код 3451102, втора степен на професионална квалификация,

4.1. Специалност “Търговия”, код 3451102, втора степен на професионална квалификация,