3. Професия “Оператор на компютър”, код 345100

3. Професия “Оператор на компютър”, код  345100

3.1. Специалност “Текстообработване”, код 3451001, първа степен на професионална квалификация