Контролни точки

Възстановяване на отнети контролни точки

Всеки водач на МПС разполага с определен брой контролни точки. Първоначално водачът има 39 контролни точки. Водачите със стаж до 2 години имат само 27 контролни точки. При навършване на 2-годишният стаж водачите автоматично придобиват право на максимален размер от 39 контролни точки.

Как се възстановяват отнети контролни точки?

Водачът, трябва да отиде в КАТ, по място на отчет и да попълни заявление за пълно възстановяване, като преди това заплати всички глоби. Броя на отнетите към тази дата се запазва.

78. талон_кат

 

Водачът, на който са отнети всички контролни точки, губи правоспособността си и е длъжен да върне свидетелството си за управление на МПС в “КАТ- Пътна полиция” гр.Добрич. Той може да бъде допуснат до изпит, за придобиване на правоспособността, не по-рано от 6 месеца от датата, на която е върнато свидетелството. Водачът изтърпява наказание – лишаване от правоуправление на МПС, което влиза в сила от момента на връщане на свидетелството.

След успешно полагане на изпита на водача му се възстановяват контролните точки, до първоначалният размер.

Кога се отнемат контролните точки?

Контролни точки се отнемат, след връчване на наказателно постановление.

Той трябва да отиде в КАТ по място на отчет и да попълни заявление.

Как се възстановяват отнетите контролни точки?

“Автошкола Пантелеев” ЕООД провежда курсове, за възстановяване на отнети контролни точки, всяка събота в гр. Добрич, ул.Батак 4.. За целта:

 • Не се полага изпит! Решават се листовки, като само една от тях подлежи на проверка и остава като архив.
 • Провеждат се лекции, по 5 теми, в рамките на 6 учебни часа общо в едно занятие.
 • Ще ви бъдат възстановени не повече от 13 контролни точки, тоест ако са ви отнети по-малко от 13 точки, ще ви бъдат възстановени само отнетите.
 • Имате право на следващ курс, не по-рано от 12 месеца, т.е. веднъж на една година, считано от датата на последното възстановяване.
 • Отнетите контролни точки могат да ви бъдат възстановени и служебно, без курс, но при условие, че през последните 2 години нямате отнемани контролни точки.
 • За да се запишете на курс е необходимо копия на:
  1. Да се запишете в офис на фирмата – ул. “Батак № 4”
  2. справка от КАТ за проверка на броя на останалите контролни точки
  3. лична карта
  4. свидетелство за правоуправление
  5. контролен талон или акт
 • Получения в края на курса документ се представя в Дирекция "Пътна полиция", по място на отчет, следствие на което, на водача се възстановяват 13 точки. Допълнителното обучение включва: прожектиране на филм, опресняване на знанията и разглеждане на въпроси, касаещи възстановяването на контролните точки
 • Няма значение в кой град се водите на отчет като водач.