8. Професия “Монтьор на транспортна техника”, код 525020.

8. Професия “Монтьор на транспортна техника”, код 525020.

Професия “Монтьор на транспортна техника”, код 525020.