16. Професия “Администратор в хотелиерството”, код 811020,

16. Професия “Администратор в хотелиерството”, код 811020,

16. Професия “Администратор в хотелиерството”, код 811020,